Algemene ledenvergadering op maandag 30 oktober 2023

Locatie: clublokaal de Hofstee:

 

Aanvang 20.00 uur

 

Agenda

 

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen.
 3. Vaststelling notulen algemene ledenvergadering 3 oktober 2022
 4. Jaarverslag secretaris 2022-2023
 5. Jaarverslag penningmeester seizoen 2022-2023
 6. Verslag kascontrolecommissie 2022-2023
 7. Jaarverslag jeugdcommissie 2022-2023
 8. Jaarverslag sponsorcommissie / vrienden vv Hoeven 2022-2023
 9. Bestuursverkiezingen.

 

Aftredend en herkiesbaar:

 •             John van Peer

het bestuur stelt voor John  te herbenoemen als bestuurslid in de functie van   

penningmeester.

 

 •             Richard van der Veen

            Het bestuur stelt voor Richard te herbenoemen als bestuurslid.

 

 •             Tonny Broos

            Het bestuur stelt voor Tonny te herbenoemen als bestuurslid.

 

Nieuwe bestuursleden kunnen door de leden kandidaat worden gesteld. In artikel 12 van de statuten staat geschreven, dat van elke kandidaatstelling door de leden minstens drie dagen vóór de algemene ledenvergadering schriftelijk kennis dient te worden gegeven aan de secretaris. Deze schriftelijke kennisgeving moet door minstens 5 leden zijn getekend.

 

10. Vaststelling begroting 2023-2024 inclusief jaarlijkse de jaarlijkse index van de contributie (2%).
11. Benoeming kascontrolecommissie 2023-2024.
12. Mededelingen bestuur
13. Rondvraag en sluiting.

 

Stukken van de vorige Algemene ledenvergadering of ter voorbereiding op deze vergadering zijn te downloaden op www.vvhoeven.nl

Downloaden (PDF, 166KB)

 

Dit vind je misschien ook leuk...