Samenstelling teams

Samenstelling teams

Groep Aantal Veldspelers Minimum aantal teamspelers Maximum aantal teamspelers
A 11 14 16
B 11 14 16
C 11 13 15
D 11 13 15
E 7 9 11
F 7 9 11

“Tabel 1: Wenselijk aantal spelers per team”

0.9.4.1 Primaire opzet
Op basis van het voorgaande worden de teams samengesteld voor de aanvang van de competitie. Dit vindt plaats voor de zomervakantie in verband met aanmelding bij de KNVB en is daarom formeel een voorlopige teamsamenstelling. Streven is om uiterlijk 1 juli alle elftallen (selectie en niet selectie) bekend te maken.

Tot de aanvang en het begin van de competitie kunnen er nog mutaties[5] zijn. Vanwege deze mutaties en veranderende omstandigheden wordt op 1 oktober de definitieve teamsamenstelling vastgesteld; deze kan op 1 februari daaropvolgend worden herzien.

Bij de samenstelling van het selectieteam wordt primair gekozen voor continuïteit en een evenwichtig team. Dat betekent bij voorkeur ca. 50-70% tweede(oudere)jaars en ca. 30-50% eerste(jongere)jaars spelers.

0.9.4.2 Plaatsing bij tekort aan spelers in een team
In verband met een minimaal aantal spelers per team, zie punt “Tabel 1: Wenselijk aantal spelers per team”, wordt het volgende uitgangspunt gehanteerd bij een tekort aan spelers.

Een niet selectie team met een tekort aan spelers wordt primair ‘aangevuld’ met niet‑selectiespelers, waarbij rekening wordt gehouden met de fysieke gesteldheid, voetbalinzicht, leeftijd, e.d.
Veelal gaat het dan om een speler die toch één of twee jaar jonger is én niet tot de selectie behoort[6]. Indien een speler uit een hogere leeftijdsgroep wordt ingedeeld in een lagere leeftijdsgroep dan dient daarvoor dispensatie bij de KNVB te worden aangevraagd.

[5] Aan- en afmeldingen.
[6] Het kan dus ook gaan om een speler die zelf afziet van deelname in een selectieteam, b.v. i.v.m. de verplichting tot 2x trainen en studie.

0.9.4.3 Prioriteit (volgorde van uitwerking)
Gelet op voorgaande wordt voor de samenstelling van de teams de volgende prioriteit aangehouden:
1.    Spelers voor het Eerste Seniorenelftal.
2.    De selectieteams in de volgorde: JO19, JO17, JO15, JO13, JO11, JO9.
3.    De overige teams op volgorde van leeftijd (geboortedatum); eerst ouder, dan jonger.
4.    Herverdeling spelers voor evenwichtige teams.