Selectie van spelers

Selectie van spelers

Om te beoordelen of een speler in aanmerking kan komen voor een plaats in een selectie-elftal worden minimaal één keer, doch bij voorkeur meerdere keer per jaar, álle jeugdspelers ‘gescout’[2]. Hierbij worden verschillende facetten bekeken en beoordeeld met als doel een algemeen beeld van de speler te krijgen over zijn functioneren in het selectie-elftal van zijn leeftijdsgroep. Voor de registratie en verwerking wordt gebruik gemaakt het beoordelingsformulier, zie beleidsplan.

Het scouten en beoordelen is een taak van de selectietrainers en de hoofd jeugdtrainer (leden technische commissie).  Daarmee wordt tevens bewerkstelligd dat een leeftijdsgroep vanuit één optiek wordt beoordeeld. In principe wordt er van uitgegaan dat de selectietrainer consensus bereikt met de teamtrainer over de beoordeling. Discussiepunten komen in de technische commissie tot besluitvorming en kunnen leiden tot het opstellen van nadere beoordelingscriteria.

De Technische Commissie zal een advies uitbrengen aan het Jeugdbestuur over de samenstelling van de selectieteams.  Een bijzondere bepaling hierbij betreft de JO19‑spelers. Deze ‘aankomende’ Senioren zijn soms gewenst (noodzakelijk) voor het Eerste Seniorenteam van onze vereniging. Uitgangspunt van beleid hierbij is dat de belangen van het Eerste Seniorenteam prevaleren boven de belangen van het JO19‑team. Echter wel met de volgende voorwaarden.

1.   De selectietrainingen voor het JO19‑elftal zal minimaal eenmaal worden geleid door de trainer van het Eerste Senioren team. Daarmee krijgt deze trainer zicht op het potentieel aan JO19‑spelers. Verder kan hij naar behoefte en eventuele nadere afspraken met de JO19‑trainer de selectietrainingen bijwonen en/of daaraan deelnemen.

2.   Na de laatste selectietraining maakt de trainer van het Eerste Seniorenteam kenbaar aan de trainer van JO19 welke spelers hij:
a.        een vaste plaats in Eerste Seniorenteam denkt te geven voor het nieuwe seizoen.
b.        als ‘aspirant’ ziet voor het Eerste Seniorenteam.

3.   De trainer van het Eerste Seniorenteam maakt zijn keuze kenbaar vóór de vergadering van de Technische Commissie waarop de teamsamenstelling voor het nieuwe seizoen worden vastgesteld[3].

Op deze wijze vindt enerzijds afstemming plaats over de spelers en daarmee de aantallen die zeker dan wel mogelijk worden opgeroepen voor het Eerste Senioren elftal. Anderzijds kan de JO19‑trainer daar rekening mee houden met de spelers die hij voor zijn team wenst te selecteren.

Aan het Tweede Seniorenteam worden in principe geen jeugdspelers als vaste spelers toegevoegd. Met goedkeuring van de JO19‑trainer worden alleen spelers ‘in geval van nood’ uitgeleend.
[2]De term ‘scouten’ legt minder de nadruk op beoordelen en is daarom vriendelijker in het gebruik.
[3]Als besluit van de Technische Commissie, zijnde het advies aan het Jeugdbestuur.