Excellerende talenten

Excellerende talenten

Indien blijkt dat de talenten en de kwaliteit van een (veelal nieuwe) speler zich onverwacht hoog manifesteren dan ondersteunt de vereniging zijn ontwikkeling binnen de vereniging. Dat kan door de speler in een team te plaatsten waar hij meer op zijn plaats is dan volgens de leeftijds- en selectiecriteria zou gelden.

Om de zorgvuldigheid in acht te nemen zal zo’n speler eerst vier maal meetrainen met het beoogde elftal alvorens, op advies van de Technische Commissie, hierover wordt besloten.

Daarnaast worden afspraken gemaakt ten aanzien van het afmaken van het voetbalseizoen bij onze vereniging. Dit om tussentijdse teamwijzigingen en alsnog vertrek naar een andere vereniging te voorkomen.

De vereniging werkt mee aan spelers die, b.v. vanwege mogelijke carrière en ontwikkelingskansen, naar een andere vereniging willen. De vereniging zet echter géén actief beleid in om dit te bevorderen.