Aantal spelers per team

Aantal spelers per team

In “Tabel 1: Wenselijk aantal spelers per team” zijn de richtlijnen voor het aantal aan het team toegewezen (geplaatste) spelers per team opgenomen. Hierbij is/wordt rekening gehouden met uitval door blessures gedurende het seizoen, het aantal ‘reservespelers’ en ‘reservebeurten’ en verhindering door vakanties en problemen op school[4].

Het kan voorkomen dat een speler voor kortere of langere termijn wordt ingezet in een ander team i.v.m. onderbezetting van dat team.

Het komt voor dat een team, veelal de JO9-spelers, op eigen verzoek van de ouders van de spelers of op voorstel van de trainer c.q. leider, met meer spelers wil uitkomen in één team. Dat is alleen mogelijk indien álle ouders, de trainer(s) en de leiders zich daaraan committeren (door het ondertekenen en indienen bij het Jeugdbestuur van de aanvraag daarvoor).

Groep Aantal Veldspelers Minimum aantal teamspelers Maximum aantal teamspelers
JO19 11 14 16
JO17 11 14 16
JO15 11 13 15
JO13 11 13 15
JO11 7 9 11
JO9 7 9 11
JO6

Tabel 1: Wenselijk aantal spelers per team
[4]Ervaring heeft geleerd dat er sprake is van uitval om uiteenlopende redenen. Om de teams zelf zoveel mogelijk in stand te houden en wisselingen tussen teams te beperken is deze keuze gemaakt.