Sociale Veiligheid Sociale veiligheid bij VV Hoeven

Inleiding

Het bestuur van vv Hoeven vindt het uitermate belangrijk er binnen de vereniging een sociaal veilige omgeving en cultuur is.

Om dit te bereiken dienen een aantal zaken rondom sociale veiligheid goed geregeld te zijn.

Grensoverschrijdend gedrag is op dit moment actueel.

Er zijn verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag; nl.:

 1. Discriminatie
 2. Integriteit
 3. Intimidatie en machtsmisbruik
 4. Matchfixing
 5. Pesten
 6. Seksuele discriminatie en misbruik’
 7. Doping, drugs en alcohol

Vastgesteld beleid.

Het bestuur heeft 6 april 2023 de volgende besluiten genomen het kader van sociale veiligheid;

 • Vastgesteld is het aannamebeleid voor trainers, leiders, bestuurlijk kader en vrijwilligers.
 • Vastgesteld is het verplicht stellen van een VOG-verklaring voor alle vrijwilligers die met voetbal gerelateerde zaken te maken hebben.
 • Sietske van Beckhoven en Ad Roks aan te stellen als Vertrouwens Contact Personen (VCP) voor de vereniging.
 •  een werkgroep Sociale Veiligheid in te stellen.
 •  Vastgesteld is het protocol veilig sporten bij vv Hoeven, inclusief maatregelenbeleid.
 •  te voldoen aan de meldplicht seksuele intimidatie
 • te voldoen aan de meldplicht bij Centrum voor Veilige Sport.

Belangrijk voor nu.

 1. Weet dat er Vertrouwens Contact Personen zijn in de personen van:
 • Sietske van Beckhoven
  • Tel.:   0629079337 
  • E-mail:   sietskevanbeckhoven@hotmail.com
 • Ad Roks                            

Dit zijn gecertificeerde onafhankelijke contactpersonen.
Zij zullen zichzelf op korte termijn introduceren.

 • Weet dat op de website de vastgestelde documenten staan met nadere informatie.

Invoering, borging en handhaving

Invoeren van  het sociale veiligheid is “één”. Het er naar handelen is “twee”.

Een werkgroep bestaande uit de Vertrouwens contact personen en de  bestuursleden  Ronald van Roon en Cees Martens gaan het sociaal veiligheidsbeleidsbeleid vanaf dit moment uitrollen en borgen binnen de vereniging.

De volgende processtappen zullen genomen worden:

 1. introductie van de VCP binnen de vereniging
 2. verder uitwerken van diverse beleidsregels, dank hierbij o.a. aan een pestgedrag protocol
 3. informatieoverdracht aan bestuurlijk kader en trainers, leiders en vrijwillig kader.
 4. Invoeren van een verplichte VOG die overigens gratis is.
 5. Gedurende het seizoen onderhouden van contacten het trainers, leiders en vrijwillig kader.

De werkgroep Sociale Veiligheid.