Beslisdocument Sociale Veiligheid bij VV Hoeven

Het bestuur van VV Hoeven vindt het uitermate belangrijk er binnen de vereniging een sociaal veilige omgeving en cultuur is.

Om dit te bereiken dienen een aantal zaken rondom sociale veiligheid goed geregeld te zijn. Vervolgens moet het beleid uitgedragen worden en onderhouden worden.

Papier is geduldig; het gaat er juist om dat alle leden zich veilig voelen.

De volgende zaken moeten geregeld worden  in het kader van sociale veiligheid:

  1. het vaststellen van gedragsregels voor sporters, trainers/leiders en bestuur;
  2. het vaststellen van een aannamebeleid
  3. verplicht stellen van een VOG-verklaring voor alle vrijwilligers
  4. het aanstellen van Vertrouwens Contact Personen en instellen van een werkgroep Sociale Veiligheid.
  5. opstellen van een protocol veilig sporten bij vv Hoeven inclusief maatregelenbeleid
  6. Voldoen aan de meldplicht seksuele intimidatie
  7. Voldoen aan de meldplicht bij Centrum voor Veilige Sport.
  • Ondersteunend moet een introductie- en communicatieplan opgesteld gaan worden.

Besluit.

Het bestuur van VV Hoeven besluit in haar vergadering  van 6 april 2023 tot :

  1. Het vaststellen van de Notitie Sociale Veiligheid VV Hoeven

2.    het vaststellen van gedragsregels voor sporters, trainers/leiders en bestuur;

3.    het vaststellen van een aannamebeleid

4.   verplicht stellen van een VOG-verklaring voor alle vrijwilligers

4.    Het aanwijzen van Sietske van Beckhoven en Ad Roks als Vertrouwens contact personen.

5.    het vaststellen van opstellen van een protocol veilig sporten bij vv Hoeven inclusief maatregelenbeleid

6.    het voldoen aan de meldplicht seksuele intimidatie

7.    Voldoen aan de meldplicht bij Centrum voor Veilige Sport.

8.    de werkgroep Sociale Veiligheid in te stellen zoals genoemd in de onder 1 bedoelde notitie en opdracht te geven tot verdere uitwerking van het sociaal veiligheidsbeleid en het borgen van dit beleid voor de toekomst

Bestuur VV Hoeven