Proeftraining

Proeftraining

Nieuwe leden, krijgen de kans om 4 weken op proef mee te trainen; hiervoor is geen contributie verschuldigd. Wanneer een lid binnen deze nieuwe periode afziet van lidmaatschap dient dit direct te worden gemeld bij de Coördinator en aansluitend schriftelijk te worden bevestigd.

Trainers kunnen en mogen geen toezeggingen doen m.b.t. het mee kunnen blijven trainen bij een bepaald team. De plaatsing is primair een taak van de Technische Commissie doch deze stemt dit af met de Coördinator i.v.m. de teamsamenstelling, het aantal spelers per team e.d.

Wilt u meer informatie hierover ontvangen of uw kind opgeven voor een proeftraining? Stuur dan een e-mail via deze link: Klik hier