De jaren 1990 – 1999

De jaren 1990 – 1999

  • De laatste jaren is de sfeer tussen diverse teams bijzonder goed!

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 27 september 1990 is Jan van Zitteren benoemd tot erevoorzitter van onze club. In de beginjaren ’90 komt ook het eerste elftal weer wat positiever in het nieuws. Onder leiding van ex-prof Toon Nelemans gaat het in 1992 nog op 1 punt mis, maar in het seizoen 1992-1993 wordt Hoeven op een bloedstollende manier kampioen. Er moet een  beslissingswedstrijd gespeeld worden tegen Grenswachters en als Hoeven na 75 minuten met 10 spelers verder moet is de hoop wel opgegeven door de vele Hoevense supporters. Er komt echter een wederopstanding en Hoeven wint met 3-1. Voor het eerst in 18 jaar is Hoeven kampioen en promoveert het naar de ‘grote KNVB’ divisie, nu bekend als de Vierde klasse. Het is echter niet alleen maar feest deze jaargang. Echte clubmannen Jan van Vlimmeren, Kees Hoefnagels en Toon Embregts komen te overlijden. Historisch is het besluit tot privatisering van ons sportpark. Het voormalig gemeentebestuur van Hoeven gaf de club twee keuzes: Of fikse huurverhoging  accepteren of het sportpark in eigendom nemen en zelfwerkzaamheid tonen. VV Hoeven kiest ervoor het sportpark voor een gulden te kopen neemt alles in eigen beheer. In 1994 is de nieuwe bestuurskamer af. In dit seizoen is de chemie tussen de spelers van Hoeven 1 en Toon Nelemans weg, laatstgenoemde wordt vervangen door Jaap Weststrate. Het seizoen 1994-1995 is nog maar koud onderweg of er is al tragisch nieuws. Jeugdlid Jack Maas komt te overlijden door een ongeval. Geert en Nicolette stoppen met de kantine en deze wordt tijdelijk uitgebaat door Kees en Anja Broos van ’t Tapperijke. Ger Musters is de nieuwe trainer van Hoeven 1 in het seizoen 1995-1996. Het bestuur stelt een nieuw beleidsplan op waarin onder andere staat dat alle teams in dezelfde tenues spelen: korenblauw shirt, witte broek en blauwe kousen. Ook gaat de exploitatie van de kantine in eigen beheer, Bob en Ria zijn de nieuwe vrijwilligers die de Hofstee draaiende moeten houden. Ook wordt er een start gemaakt met de bouw van een tribune aan de lange zijde van het hoofdveld, voor een groot gedeelte door vrijwilligers, met Piet Frijters als coördinator. Het geld wordt opgehaald met een grote loterij, georganiseerd door Jan van Zitteren. Hij haalt maar liefst 18.000 gulden op. Tijdens de nieuwjaarsreceptie wordt de Bart van Oosterhout tribune officieel geopend door mevrouw van Oosterhout. In augustus 1996 treed Louis Janssen terug als voorzitter na een verschil van inzicht met de rest van het bestuur over kantinezaken. Andre Huizinga wordt gepromoveerd vanuit het jeugdbestuur als nieuwe voorzitter. Inmiddels is ook bekend geworden dat het bestuur zich ernstige zorgen maakt over dreigende financiële problemen kent, mede door de privatisering. Het bestuur hoopt dat de gemeente Halderberge mee wil denken over een  oplossing aangezien er nogal wat te renoveren is in deze tijd.
Bovendien gaat men een zakelijke beleidslijn uitzetten. De jeugdcommissie is verder geprofessionaliseerd en heeft zelfs een uitgebreid jeugdbeleidsplan gepresenteerd. Het bestuur neemt afscheid van twee oudgedienden: Erelid Cees Snepvangers en Jan Zagers worden bedankt voor bewezen  diensten, net zoals vrijwilliger Piet Manniën. Tijdens deze jaarvergadering gaat het er heet aan toe.  Alle bestuursleden stellen hun positie ter beschikking  omdat er een kleine groep binnen de vereniging voor veel onrust zorgt. Het bestuur vraagt alle leden om unaniem achter de visie van het bestuur te gaan staan. Na een schorsing van de  vergadering blijkt dit te kunnen en blijft het bestuur intact. Na het vertrek van Bob en Ria heeft Jan van Zitteren de coördinatie van de kantine op zich genomen, met behulp van een aantal  vrijwilligers. In 1998 vindt de dertigste (!) editie plaats van het D-pupillentoernooi, een begrip in de regio. Dit jaar namen er liefst 24 teams deel aan het toernooi.