Beëindiging lidmaatschap

Beëindiging lidmaatschap

Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij de Coördinator van het Jeugdbestuur vóór 31 mei van het lopende verenigingsjaar. Zonder opzegging, wordt het lidmaatschap automatisch verlengd. Bij tussentijdse opzegging is de speler wel contributie verschuldigd tot het einde van het voetbalseizoen.

U kunt uw lidmaatschap opzeggen door een e-mail te sturen naar:

  • ledenadmin@vvhoeven.nl & jeugd@vvhoeven.nl