Tussentijdse teamwijziging

Tussentijdse teamwijziging van een speler

Het kan voor de vereniging van belang zijn om een speler tussen de reguliere peildata in van team te laten veranderen. Omdat tussentijds wijzigen van de team in principe onwenselijk is dienen de redenen daartoe, naar het oordeel van het Jeugdbestuur, zwaarwegend te zijn. Een besluit hierover is daarom voorbehouden aan het Jeugdbestuur.

In dit kader zijn als reden geoormerkt:
–    een zeer onverwachte verzwakking van andere teams waardoor herschikking noodzakelijk is voor de continuïteit van die teams,
–    een onverwacht excellerend talent,
–    terugkomst na een herstelperiode van langdurige afwezigheid.

Vanwege de twee peildata voor teamwijzigingen zal hier terughoudend mee worden omgegaan, echter de mogelijkheid wordt dus niet uitgesloten.
Het tijdelijk plaatsen in een ander team in verband met (tijdelijke) onderbezetting van dat team is dus géén tussentijdse wijziging.