De jaren 1950 – 1959

De jaren 1950 – 1959

oude c kleedkamers

“Het nieuwe sportpark was af en heel Hoeven was trots op de accommodatie met kleedkamers en alles erop en eraan”
Van 1956 tot 2015 hebben vele teams gebruik gemaakt van de kleedkamers.

Het eerste decennium liep niet geheel zoals gepland, maar vanaf 1950 ontstonden pas echte  problemen voor onze vereniging. De jaren die volgden waren een martelgang voor iedereen die de R.K.V.V. Hoeven een warm hart toe droegen. Als eerste was daar sportieve rampspoed.  Successpeler- en trainer Ko Thijs moest al vroeg in het seizoen afhaken met een knieblessure en ook andere spelers kampten met allerlei kwaaltjes. De degradatie terug naar de onderafdeling  (te vergelijken met onze huidige 5de klasse) kon dan ook niet meer voorkomen worden. Wat nog erger was: Merijntje van Oosterhout stopte met zijn café en daardoor zat de vereniging zonder speelveld en kantine. Wat volgde was een ware zwerftocht door Hoeven heen op allerlei onbekwame weien die als speelveld moesten dienen. De club speelde onder andere op het Moleneind en in de Kruisstraat, maar een echte, structurele oplossing was het niet. Die oplossing kwam toen het bestuur contact opnam met de gemeente. Er moest een gemeentelijk sportpark komen voor de club en de gemeente beaamde het probleem. De grond werd van  Merijntje van Oosterhout gekocht en op het terrein waar het huidige trainingsveld ligt werd er op  braakliggende grond gevoetbald. In 1956 was het dan eindelijk zo ver: Het nieuwe sportpark was af en heel Hoeven was trots op de accommodatie met kleedkamers en alles erop en eraan. Langzaam maar zeker kon de vereniging zich weer gaan richten op sportieve successen. Dit was echter nog niet zo makkelijk. In de omgeving kwamen allerlei nieuwe verenigingen als paddenstoelen uit de grond en het niveau in de verschillende klassen ging dan ook rap omhoog. Het vlaggenschip speelde in deze jaren slechts een marginale rol in de eerste klasse van de  onderafdeling.