Teamsamenstelling Jeugdspelers

Principe teamindeling

De selectie-elftallen, zijnde de hoogste (1e) teams uit een leeftijdsgroep, worden samengesteld uit de beste spelers van de betreffende leeftijdsgroep. JO11-teams hebben 7 spelers en JO13‑teams hebben 11 spelers in het veld staan.

De overige teams worden primair samengesteld op geboortedatum, waarbij de oudste niet- selectiespeler in het 2e team speelt en de jongste in het laatste team van de betreffende leeftijdsgroep. Secundair wordt gekeken of de spelers qua ontwikkeling in het beoogde team passen. Daarmee wordt een nuancering aangebracht waardoor de samenstelling van het team evenwichtiger is[1].

Opmerking:
Daarmee speelt een speler uit een 3e team dus niet ‘lager’ en is hij niet ‘slechter’ dan een speler uit het 2e team.

[1] Hoewel de zorgvuldigheid in acht wordt genomen en de Technisch Commissie hierover adviseert zijn sommige keuzes arbitrair. Hierbij zal de evenwichtige opbouw van het team en het totale aantal teams van de vereniging leidend zijn. Dat neemt niet weg dat er in hetzelfde team toch verschillen kunnen zijn of als verschillend worden ervaren. Vooralsnog is voor deze systematiek gekozen.