Auteur: Hoofdbestuur

Algemene ledenvergadering op maandag 30 oktober 2023

Locatie: clublokaal de Hofstee:   Aanvang 20.00 uur   Agenda   Opening Ingekomen stukken en mededelingen. Vaststelling notulen algemene ledenvergadering 3 oktober 2022 Jaarverslag secretaris 2022-2023 Jaarverslag penningmeester seizoen 2022-2023 Verslag kascontrolecommissie 2022-2023 Jaarverslag...