HUISREGELS FEESTWEEKEND VV HOEVEN

52586405_2501199723283550_8061684946378424320_o

Voor de veiligheid van alle bezoekers en ter bescherming van de eigendommen van de organisatie, gelden tijdens het evenement onderstaande huisregels. Deze huisregels zijn van toepassing op iedereen die zich op het evenemententerrein bevindt. Vriendelijk verzoeken wij je kennis te nemen van deze regels.

• Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie en van de beveiligers. In situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslissen de organisatie en/of de beveiligers.

• Help het evenement schoon te houden. Afval, sigarettenpeuken, kauwgom e.d. dienen te worden gedeponeerd in de daartoe bestemde afvalbakken.

• Het is niet toegestaan om drugs, in welke vorm dan ook, te gebruiken dan wel te verhandelen; ook wapenbezit is ten strengste verboden. Zero tolerance beleid geldt voor beide zaken.

• Bij constatering van vandalisme, opzettelijke vervuiling, beschadiging of misbruik van de inrichting, diefstal, of overtreding van de huisregels, kan de toegang tot het evenement worden ontzegd. Bij vernieling en/of beschadiging zal de schade te allen tijde verhaald worden op de veroorzaker. Van alle overtredingen wordt aangifte gedaan bij de politie.

• Fietsen, bromfietsen, scooters en auto’s dienen te worden gestald in de daartoe bestemde plaatsen.

• Er is een onbewaakte garderobe beschikbaar. Schade of verlies is voor eigen risico.

• Eigen eten en drinken is niet toegestaan. Bij ons komt je niets tekort. Betalingen bij de frietwagen kunnen alleen contant of met pin.

• Consumptiebonnen kunnen aangeschaft worden bij de daarvoor aanwezige bonnenkassa en kunnen betaald worden à contant of met pin. Eenmaal aangeschafte consumptiebonnen kunnen niet meer voor contant geld worden ingewisseld.

• Het evenement is alleen toegankelijk met een geldig toegangsbewijs.

• Een ieder dient zich te allen tijde te kunnen identificeren.

• De organisatie is gerechtigd het gehele terrein te ontruimen als de situatie hier om vraagt.

• Het bezoeken van dit evenement geschiedt geheel op eigen risico. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, uit welke hoofde dan ook.

• De organisatie behoudt zich het recht een bezoekers zonder opgave van redenen de toegang tot het terrein te ontzeggen, zonder dat deze personen recht hebben op vergoeding van schade.

• De door de organisatie aangewezen beveiliging is te allen tijde bevoegd om personen die zich niet aan het huisreglement houden, of zich op enigerlei andere wijze storend of hinderlijk gedragen, de toegang te weigeren of uit het evenement te verwijderen

• Constatering van strafbare feiten zal te allen tijde aan de politie worden gemeld.

• Tijdens het feestweekend van VV Hoeven zullen gemaakte foto’s worden gepubliceerd op social media, tenzij je daar uitdrukkelijk bezwaar tegenmaakt.

Dit vind je misschien ook leuk...