Nieuwe contributiebedragen per 1 januari 2019

 

Tijdens de algemene ledenvergadering van 8 oktober 2018 is de  contributie als volgt vastgesteld

Senioren: € 185,00 per jaar

Junioren  € 155,00 per jaar

Pupillen: € 150,00 per jaar

35 plus    €   75,00  ( 7 tegen 7) per jaar

De contributie wordt per verengingsjaar conform besluitvorming met 2% geïndexeerd.

You may also like...